KONTRATË DHËNIEJE ME QIRA

K220601-0

Nr. i Kontratës

Sot, më 01/06/2022

Data e Nënshkrimit

Nënshkruhet kjo Kontratë Qiradhënieje Automjeti midis Palëve

Lexoni në vijim detajet specifike të kësaj Kontrate të bëra të ditura për Qiramarrësin vullnetarisht nga vetë Qiradhënësi. Pasi t'i keni lexuar, kuptuar dhe pranuar përkufizimet ligjore dhe përcaktimet e kësaj Kontrate, plotësoni fushat e kërkuara duke vendosur të dhënat aty ku Ju kërkohen në këtë Kontratë.

Për lehtësinë Tuaj, të dhënat mund t'i kopjoni direkt si tekst dhe t'i vendosni në fushat që duhen plotësuar nga Ju në Kontratë.

ID Makina

0000

Shasia

0000000000

Ngjyra

Ngjyrë

Targa

AA000AA

Kilometra Totale Makina në Momentin e Qiradhënies / Qiramarrjes

Totali 0 km

Detaje Automjeti Objekt i Kontratës

Marrja e Automjetit

Data: 01/06/2022

Ora: 00:00

Vendi i Marrjes

Adresa: Karburant "Gazheli" Tiranë

Kthimi i Automjetit

Data: 20/06/2022

Ora: 00:00

Vendi i Kthimit

Adresa: Karburant "Gazheli" Tiranë

Autonomia e Lejuar

250 km për 24 orë

Periudha e Qiradhënies dhe Kthimi

Vlera Ditore €

0 Euro në Ditë

Vlera Totale €

0 Euro

Total Ditë Qera

0 Ditë

Garanci Qeraje

€ 0 Euro

Mënyrat e Pagesës

Kalim me Bankë | Fizikisht në Zyrë

Afati: Deri 24 orë pas Nënshkrimit

Çmimi i Qirasë, Depozita e Sigurisë

Lexoni dhe Plotësoni Kontratën Elektronike me të dhënat e sakta

Për lehtësinë Tuaj, të dhënat mund t'i kopjoni direkt si tekst dhe t'i vendosni në fushat që duhen plotësuar nga Ju në Kontratë.

• Kjo Kontratë do të konsiderohet e vlefshme vetëm atëherë kur të gjitha të dhënat e sakta kontraktuale, të pasqyruara vullnetarisht nga vetë Qiradhënësi, janë në përputhje të plotë, pa gabime, ndryshime dhe parregullsi, me të dhënat që Ju si Qiramarrës i plotësoni aty ku duhet vullnetarisht, në fushat që Ju kërkohen në këtë Kontratë.

• Kjo Kontratë hyn në fuqi menjëherë pasi firmoset nga Palët në mënyrë elektronike dhe secila prej Palëve e ka marrë një kopje dixhitale të kësaj Kontrate në adresën e vet elektronike të vlefshme.